BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 38

Voorhof
Plaatsen dakkapel op het voor dakvlak (Z/19/085188)
Locatie: Andoornzoom 4
Datum verzonden: 10 september 2019

Leyhof
Doorbreken van enkele bouwkundige wanden bij woning (Z/19/085792)
Locatie: Dijkwacht 176
Datum verzonden: 10 september 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie