BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 38 (2020)

Buitenhof
Het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding als ook voor het plaatsen van een bijbehorend bouwwerk (overkapping) (OLO 5273785)
Locatie: Locatie: Hobolaan 6
Datum besluit: 11 september 2020

Doeskwartier
Het vergroten van de dakopbouw op de 2e verdieping (OLO 5312783)
Locatie: Vegmolaan 31
Datum besluit: 9 september 2020

Kerkwijk
Het tijdelijk plaatsen (maximaal 12 maanden) van een noodzendmast (OLO 5396649)
Locatie: sectie B, nummer 5607 te Leiderdorp
Datum besluit: 10 september 2020

Ouderzorg
Het plaatsen van een tijdelijke kas (OLO 5330663)
Locatie: Van Diepeningenlaan 2A
Datum besluit: 9 september 2020

Oranjewijk
Het vervangen van de kozijnen in de voorgevel (OLO 5335893)
Locatie: Julianastraat 13
Datum besluit: 8 september 2020

Achthoven
Het plaatsen van 1 rij zonnepanelen (OLO 5251367)
Locatie: Achthovenerweg 54A
Datum besluit: 8 september 2020

Voorhof
Het splitsen van de woning, het wijzigen van de gevel en het realiseren van 2 parkeerplaatsen (OLO 5301807)
Locatie: Bereklauwkreek 18
Datum besluit: 7 september 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie