BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 39 (2021)

Binnenhof
Plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (OLO 6352207)
Locatie: Gallaslaan 17
Datum besluit: 20 september 2021

Doeskwartier
Plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (OLO 6328475)
Locatie: Bloemhofstraat 22
Datum besluit: 20 september 2021

Voorhof
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (OLO 6357945)
Locatie: Brunelkamp 16
Datum besluit: 20 september 2021

Oranjewijk
Plaatsen van een dakopbouw (OLO 6262089)
Locatie: Mauritssingel 182
Datum besluit: 21 september 2021

Buitenhof
Vergroten van de eerste verdieping (OLO 6301597)
Locatie: Neptunus 1
Datum besluit: 22 september 2021

Oranjewijk
Vervangen van de oude houten kozijnen door de kunststof kozijnen (OLO 6309985)
Locatie: Hoofdstraat 151
Datum besluit: 22 september 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Vermeld daarbij in ieder geval uw naam, adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u het bezwaar maakt en de reden van het bezwaar. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie