BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 3 (2021)

Kerkwijk
Maken van een uitweg ten behoeve van een nieuwe garagebox aan de Resedastraat (OLO 5513817)
Locatie: Kadastrale sectie B, Kadastraal perceelnummer 4191
Datum besluit: 19 januari 2021

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie