BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 40 (2021)

Voorhof
Het plaatsen van 2 dakkapellen op het voordakvlak (OLO 6165045).
Locatie: Klimopzoom 59
Datum besluit: 29 september 2021

Kerkwijk
Uitbreiding woning aan de
achterzijde op de eerste verdieping (OLO 6112731).
Locatie: Acacialaan 45
Datum besluit: 30 september 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Vermeld daarbij in ieder geval uw naam, adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u het bezwaar maakt en de reden van het bezwaar. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie