BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 41 (2020)

Voorhof
Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (OLO 5464021)
Locatie: Klimopzoom 62
Datum besluit: 1 oktober 2020

Ouderzorg
Maken van een constructieve doorbraak tussen de keuken en woonkamer (OLO 5393231)
Locatie: Loevestein 15
Datum besluit: 2 oktober 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie