BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 43 (2021)

Bospolder
Plaatsen van een inkoopstation voor stroom (OLO 6236941)
Locatie: Bospolder 11
Datum besluit: 18 oktober 2021

Baanderij
Afwijking van het bestemmingsplan (OLO 6291167)
Locatie: Rietschans 72A
Datum besluit: 21 oktober 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Vermeld daarbij in ieder geval uw naam, adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u het bezwaar maakt en de reden van het bezwaar. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie