BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 44 (2020)

Ouderzorg
Verplaatsen van de positie van de hoofdingang in de voorgevel en het plaatsen van een vluchtdeur in de zijgevel (OLO 5497605)
Locatie: Van Diepeningenlaan 14
Datum besluit: 21 oktober 2020

Leyhof
Vervangen van de houten gevelkozijnen door geïsoleerde kunststofkozijnen (OLO 5498061)
Locatie: Poortwacht 88 t/m 95
Datum besluit: 21 oktober 2020

Doeskwartier
Plaatsen van een dakopbouw (OLO 5336533)
Locatie: Bloemhofstraat 18
Datum besluit: 23 oktober 2020

Voorhof
Plaatsen van een dakopbouw (OLO 5393089)
Locatie: Vlaskamp 13
Datum besluit: 23 oktober 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie