BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 44 (2021)

Kerkwijk
Plaatsen van een uitbouw op de 1e
verdieping (OLO 6247691)
Locatie: Hoofdstraat 57
Datum besluit: 27 oktober 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie