BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 45 (2021)

Ouderzorg
Verwijderen van een draagmuur (OLO 6438157)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 49
Datum besluit: 4 november 2021

Kerkwijk
Verwijderen van een draagmuur (OLO 6213091)
Locatie: Dr. de Bruijnestraat 33
Datum besluit: 3 november 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie