BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 47 (2020)

Doeskwartier
Vervangen van het verfsysteem, onderhoud aan het houtwerk en het aanpassen van de raamindeling (deur) in de zijgevel (OLO 5321889)
Locatie: Jaagpad 40
Datum besluit: 9 november 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie