BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 48 (2020)

Voorhof
Vervangen van de garagedeuren in de voorgevel (OLO 5503157)
Locatie: Anemoonzoom 15
Datum besluit: 19 november 2020

Buitenhof
Plaatsen van een berging (OLO 5508909)
Locatie: Hobolaan 15
Datum besluit: 19 november 2020

Kerkwijk
Plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning (OLO 5417571)
Locatie: Hoogmadeseweg 4
Datum besluit: 19 november 2020

Schansen
Kappen van 1 Tilia Cordata (OLO 5500451)
Locatie: Grasveld op de hoek Bosdreef en Rietschans (Kadastrale sectie A, perceelnummer 10647)
Datum besluit: 17 november 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie