BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 49

De Schansen
Verbouw, uitbreiding en nieuwbouw van de zorglocatie (Z/19/066831)
Locatie : Wilddreef 3
Datum verzonden : 3 december 2019

Doeskwartier
Vervangen van timmerwerk van twee ramen en een luik (No.OLO 4717193 )door metselwerk.
Locatie : Jaagpad 40
Datum verzonden : 3 december 2019

Oranjewijk
Vellen van een conifeer, de boom staat te dicht naast een woning en geeft overlast door naaldval, schaduwwerking en harsafscheiding. Er wordt een boom terug geplant.
Locatie : nabij Bloemendaalselaan 11
Datum besluit : 27 november 2019

Kerkwijk
Omgevingsvergunning voor: Transformatie voormalig politiegebouw naar 44 zelfstandige woningen. (Z/19/081921 )
Locatie : Hoogmadeseweg 72
Datum verzonden : 2 december 2019

Informatie