BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 49 (2021)

Kerkwijk
Een in- en uitritvergunning ten behoeve van een parkeerplaats op eigen terrein (OLO 6466673)
Locatie: Acacialaan 8
Datum besluit: 30 november 2021

Elizabethhof
Plaatsen van lichtreclame (OLO geen)
Locatie: Simon Smitweg 16
Datum besluit: 1 december 2021

Zijlkwartier
Plaatsen van een dakopbouw en het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van uw woning (OLO 6322907)
Locatie: Meijelaan 4
Datum besluit: 29 november 2021

Oranjewijk
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning (OLO 6525353)
Locatie: Hoofdstraat 117
Datum besluit: 1 december 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Vermeld daarbij in ieder geval uw naam, adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u het bezwaar maakt en de reden van het bezwaar. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie