BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 50 (2020)

Kerkwijk
Maken van een constructieve doorbraak tussen de woonkamer en de keuken (OLO 5596199)
Locatie: Groenendijkstraat 12
Datum besluit: 2 december 2020

Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van een woning (OLO 5515007)
Locatie: Koningstraat 71
Datum besluit: 4 december 2020

Achthoven
Maken van een constructieve doorbraak (OLO 5491725)
Locatie: Hoofdstraat 225
Datum besluit: 2 december 2020

Boterhuispolder
Kappen van een iep (OLO 5572833)
Locatie: ter hoogte van Engelendaal nr. 40 (Kadastrale sectie A, perceelnummer 11527)
Datum besluit: 30 november 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie