BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 51

Kerkwijk
Het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (OLO 4786413)
Locatie : Van Geerstraat 3 te Leiderdorp
Datum besluit : 12 december 2019

De Vogelwijk
Het wijzigen van de indeling van de kozijnen in de zijgevel (OLO4752737)
Locatie : Albatrosstraat 13 te Leiderdorp
Datum besluit : 12 december 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

 

Informatie