BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 51 (2020)

Ouderzorg
Vellen van een Sorbus Intermedia (OLO 5578941)
Locatie: ter hoogte van Haaghuishof nr. 19 (Kadastrale sectie A, perceelnummer 11285)
Datum besluit: 8 december 2020

Vellen van een Sorbus op de Schepenstraat ter hoogte van Baljuwstraat nr. 17 (OLO 5593771)
Locatie: Kadastrale sectie A, perceelnummer 4921
Datum besluit: 8 december 2020

Vellen van een Sorbus intermedia ter hoogte van de Van der Valk Bouwmanweg nr. 4 (OLO 5593715)
Locatie: Kadastrale sectie A, perceelnummer 8344
Datum besluit: 8 december 2020

Vellen van 1 Fraxinus exelsior, 1 Tilia europaea en 1 Quercus robur in de Houtkamp (OLO 5588769)
Locatie: Kadastrale sectie A, perceelnummer 11239
Datum besluit: 8 december 2020

Vellen van 9 Fraxinus exelsior in de Heemtuin (OLO5587471)
Locatie: Kadastrale sectie A, perceelnummer 11239
Datum besluit: 8 december 2020

Oranjewijk
Vellen van 5 Quercus robur, de bomen maken deel uit van een groep van 12 eiken en worden geveld om 7 andere bomen de ruimte te geven om uit te groeien (OLO 5579017)
Locatie: B.G. Cortspad (Kadastrale sectie B, perceelnummer 5633)
Datum besluit: 8 december 2020

Kerkwijk
Realiseren van een garagebox aan de Resedastraat (OLO 5137867)
Locatie: Kadastrale sectie B, perceelnummer 4191
Datum besluit: 11 december 2020

Doeskwartier
Uitbreiden van de woning (OLO 5186009)
Locatie: Doeslaan 50
Datum besluit: 8 december 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie