BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 52

Reguliere procedure

Park de Houtkamp
Vellen van 12 bomen in de Heemtuin. De bomen moeten wijken om de onderbegroeiing meer ruimte te geven en het bos om te vormen van "essenbos" naar een "lindebos". Er worden 6 bomen terug geplant.
Locatie: Heemtuin, park de Houtkamp
Datum besluit: 17 december 2019

Buitenhof
Gebruiken van het pand Godfried Bomansstraat 26 als praktijkruimte, in afwijking van het geldende bestemmingsplan
Locatie: Godfried Bomansstraat 26
Datum besluit: 18 december 2019

Buitenhof
Plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak
Locatie: Van der Havelaan 23
Datum besluit: 19 december 2019

Binnenhof
Constructieve doorbraak
Locatie: Gallaslaan 6
Datum besluit: 18 december 2019

Kerkwijk
Plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak
Locatie: Kastanjelaan 26
Datum besluit: 18 december 2019

Kerkwijk
Plaatsen van 4 dakkapellen
Locatie: Bruggestraat 2
Datum besluit: 18 december 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

 

Uitgebreide procedure

Oranjewijk
Nieuwbouw woning op het perceel Boomgaardlaan 2 (het bouwen van een Villawork villa) Z/19/078589
Locatie: Boomgaardlaan 2
Ter inzage tot: 5 februari 2020

www.Ruimtelijkeplannen.nl IMRO-nummer: NL.IMRO.0547.OVboomgaardlaan2-VG01
http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.OVboomgaardlaan2-VG01

Instellen beroep
Diegene die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep aantekenen bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Het beroepschrift moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, kopie van het bestreden besluit, reden(en) van het beroep, voorzien van dagtekening en handtekening. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking.

Als sprake is van een spoedeisende zaak kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het verzoek moet bevatten: naam en adres, datum, besluit waartegen beroep is aangetekend, kopie van het bestreden besluit, kopie van het beroepschrift, reden(en) van het verzoek, voorzien van dagtekening en handtekening. Het besluit treedt dan in ieder geval niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Informatie