BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 52 (2020)

Buitenhof
Aanleggen van een rookkanaal (OLO 5670345)
Locatie: Koningshof 18
Datum besluit: 18 december 2020

Leyhof
Vergroten van de woning door het dichtbouwen van het dakterras op de 2e etage (OLO 5599179)
Locatie: Torenwacht 81
Datum besluit: 17 december 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie