BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 52 (2021)

Zijlkwartier
Verwijderen van een draagmuur (OLO 6400695)
Locatie: Splinterlaan 38
Datum besluit: 22 december 2021

De Baanderij
Realiseren van nieuwbouw 5 bedrijfsunits (OLO 6359403)
Locatie: Touwbaan 10
Datum besluit: 21 december 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Vermeld daarbij in ieder geval uw naam, adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u het bezwaar maakt en de reden van het bezwaar. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie