BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 5 (2020)

Verleend (reguliere procedure)

Kerkwijk

Realiseren van een bijbehorend bouwwerk (aan- uitbouw), het wijzigen van de garagedeur en het verwijderen van de trapopgang rechter zijgevel (OLO 4472831)
Locatie: Hoofdstraat 20
Datum besluit: 23 januari 2020

Winkelhof

Verhogen van de gemetselde voorgevel (OLO 4826055)
Locatie: Florijn 8
Datum besluit: 28 januari 2020

Buitenhof

Tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan (OLO 4842527)
Locatie: Muzenlaan 69
Datum besluit: 28 januari 2020

Aanbrengen van een dakkapel en een nokverhoging (OLO 4863749)
Locatie: Hans Vonkstraat 4
Datum besluit: 28 januari 2020

Elisabethhof

Plaatsen van glazen wand op de balkons, groene kopgevels en nieuwe kozijnen t.b.v. het ziekenhuis (OLO 4653223)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum besluit: 22 januari 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie