BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 5 (2021)

Plaatsen van een dakopbouw (OLO 4865671)
Locatie: Zijlstroom 98
Datum besluit: 28 januari 2021

Plaatsen van een kunstobject Fredy E. Wubben in het park De Houtkamp (OLO 5598323)
Locatie: kadastraal sectie A, nummer 11239 te Leiderdorp
Datum besluit: 28 januari 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie