BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 6 (2020)

Binnenhof
Vellen van 1 Tillia europea (OLO 4860741)
Locatie: Van Lennepdreef ter hoogte van huisnummer 45
Datum besluit: 30 januari 2020

Vellen van 1 Fraxinus excelsior, in verband met matige conditie en staat te dicht op de erfgrens (OLO 4858049)
Locatie: ter hoogte van Florijn 8
Datum besluit: 30 januari 2020

Elisabethhof
Vellen van 1 Fraxinus excelsior (OLO 4858407)
Locatie: Holtlant ter hoogte van huisnummer 30
Datum besluit: 30 januari 2020

Kerkwijk
Vellen van 1 Robinia Pseudoacacia, in verband met stand te dicht op de erfgrens, plakoksel en zuiger, verborgen holtes en inrotting (OLO 4860013)
Locatie: ter hoogte van Wilgenpark 34
Datum besluit: 30 januari 2020

Leyhof
Vellen van 1 Quercus en 2 Robinia in de Leyhof in verband met matige tot slechte conditie (OLO 4850725)
Locatie: ter hoogte van Torenwacht nr.114 en Burchtwacht naast nr. 160
Datum besluit: 30 januari 2020

Oranjewijk
Vervangen kozijnen in de voorgevel (OLO 4869383)
Locatie: Mauritssingel 49
Datum besluit: 31 januari 2020

Ouderzorg
Het plaatsen van een rookkanaal (OLO 4843087)
Locatie: Rijnenburg 20
Datum besluit: 28 januari 2020

Vellen van 1 Ulmus hol, in verband met matige conditie, veel dood hout, zuigers en plakoksels (OLO 4858553)
Locatie: aan de achterkant van Raaphorst 113
Datum besluit: 30 januari 2020

Vogelwijk
Vellen van 1 Tilia Platyphyllos in verband met wortelopdruk en staat te dicht op de erfgrens (OLO 4856907)
Locatie: ter hoogte van Meeuwenlaan 16
Datum besluit: 30 januari 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie