BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 7 (2020)

Achthoven
Uitvoeren constructieve doorbraak (OLO 4874541)
Locatie: Hoofdstraat 229
Datum besluit: 10 februari 2020

Ouderzorg
Vellen 5 bomen in verband met de matige conditie en om andere bomen weer de ruimte te geven (OLO 4883579)
Locatie: Park de Houtkamp en waterschapsheuvel
Datum besluit: 11 februari 2020

Rectificatie
Een omgevingsvergunning voor het vellen van 1 Quercus en 2 Robinia in de Leyhof in verband met matige tot slechte conditie, ter hoogte van Torenwacht nummer 114 en Brugwacht naast nummer 160 (OLO 4850725)
Datum besluit: 30 januari 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie