BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 7 (2021)

Plaatsen van een hekwerk met toegangspoort (OLO 5551013)
Locatie: Achthovenerweg 62
Datum besluit: 11 februari 2021

Plaatsen van een dakopbouw (OLO 5563357)
Locatie: Meidoornstraat 7
Datum besluit: 12 februari 2021

Plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van het dak, op de tweede verdieping (OLO 5690281)
Locatie: Alphons Diepenbrocksingel 7
Datum besluit: 12 februari 2021

Plaatsen van een 3-tal dakkapellen en een constructieve wijziging t.b.v. opvang van spanten (OLO 5608181)
Locatie: Anemoonzoom 3
Datum besluit: 10 februari 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie