BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 8 (2019)

Binnenhof

Vellen van drie lindebomen. De bomen hebben een ondergronds stabilisatieprobleem waardoor ze gevoelig voor windworp zijn geworden. In samenspraak met omwonenden komen er drie nieuwe bomen terug.
Locatie: van Lennepdreef
Datum besluit: 12 februari 2019

Voorhof

Vellen van 22 bomen vanwege vervangings- en onderhoudswerkzaamheden aan riolering en wegdek. Er vindt herbeplanting plaats volgens het ingediende groenplan.
Locatie: de Kreken; Pluimzeggekreek, Waterleliekreek, Oeverzeggekreek, Dotterbloemkreek, Lisdoddekreek en Bereklauwkreek
Datum besluit: 12 februari 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunningen.

Informatie