BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 8 (2020)

Buitenhof
Plaatsen van een dakopbouw op de achterzijde (OLO 4854497)
Locatie: Muzenlaan 8
Datum besluit: 17 februari 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie