BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 8 (2021)

Plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (OLO 5788777)
Locatie: Van der Havelaan 21
Datum besluit: 15 februari 2021

Verwijderen van een schoorsteen aan de achterzijde van de woning (OLO 5542285)
Locatie: Florijn 7
Datum besluit: 17 februari 2021

Maken van een constructieve doorbraak tussen de woonkamer en de keuken en vervangen van de houtenkozijnen door kunststofkozijnen (OLO 5717119)
Locatie: Adegeest 11
Datum besluit: 19 februari 2021
De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie