BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 9 (2020)

Verleend (reguliere procedure)

Achthoven
Plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (OLO 4859481)
Locatie: Patrimoniumpark 7
Datum besluit: 18 februari 2020

Buitenhof
Vervangen van de kozijnen in de voorgevel (OLO 4951781)
Locatie: Jaap ter Haarsingel 28
Datum besluit: 19 februari 2020

Kerkwijk
Wijzigen van het bestemmingsplan t.b.v. het realiseren van een terras (OLO 4940349 )
Locatie: Hoofdstraat 24
Datum besluit: 24 februari 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

 

Informatie