BekendmakingVerleende omgevingsvergunningen week 9 (2021)

Tijdelijk wijzigen bestemming sporthal Bloemerd naar vaccinatie locatie (Covid 19) (OLO 5797253)
Locatie: Bloemerd 1A
Datum besluit: 25 februari 2021

Zijlkwartier
Maken van een constructieve doorbraak (OLO 5627381)
Locatie: Splinterlaan 34
Datum besluit: 25 februari 2021

Kerkwijk
Realiseren van een speelburcht (OLO 5726247)
Locatie: kadastraal sectie B, nummer 5641, beter bekend als Amaliaplein te Leiderdorp
Datum besluit: 25 februari 2021

De Schansen
Woonrijp maken van de locatie De Driemaster te Leiderdorp (OLO 5631083)
Locatie: kadastraal sectie A, nummer 11645 en 11659, beter bekend als Wilddreef te Leiderdorp
Datum besluit: 22 februari 2021

Ouderzorg
Plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde boven een bestaande dakkapel van de woning (OLO 5788155)
Locatie: Tollenaersingel 20
Datum besluit: 24 februari 2021

Buitenhof Zuid Oost
Plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van het dak, op de tweede verdieping (OLO 5782583)
Locatie: Willem van Otterloostraat 5
Datum besluit: 24 februari 2021

Ouderzorg
Administratieve samenvoeging van twee verblijfsobjecten tot één woonhuis. De nummeraanduiding Van der Valk Boumanweg 52 wordt ingetrokken (OLO 5758371)
Locatie: Haaghuishof 18
Datum besluit: 22 februari 2021

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie