BekendmakingVerleende sloopvergunning Winkelhof 29

Verleende sloopvergunning per 10 augustus 2010

Voor het inpandig gedeeltelijk slopen van een winkelgebouw (Albert Heijn).

De vergunning is verzonden op 11 augustus 2010.
Belanghebbenden kunnen - op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen mbt het genomen besluit. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Wat niet mag ontbreken is een naam, adres en de datum. Als sprake is van een spoedeisend belang, kunt u daarnaast – op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht – een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Winkelhof 29,  Leiderdorp Nederland