BekendmakingVerleende vergunning baggerwerkzaamheden Zijldijk t.h.v. nr 38

Verleende vergunning reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Wijk De Baanderij

plaatsen van materiaal ten behoeve van baggerwerkzaamheden

Locatie                        :           Zijldijk t.h.v. nr 38

Datum besluit             :           9 augustus 2011

De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling Gemeentewinkel.

De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 11 augustus 2011 tot en met 22 september 2011.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk 38  Leiderdorp Nederland