BekendmakingVerleende vergunning plaatsen mobiele kraanwagen Elisabeth van Engelandlaan 3

Verleende vergunningen reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunningen:

Wijk Leyhof

plaatsen mobiele kraanwagen

Locatie                        :          Elisabeth van Engelandlaan 3

Datum besluit             :           6 september 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Elisabeth van Engelandlaan 3  Leiderdorp Nederland