BekendmakingVerleende vergunning Speeltuin Van Effendreef

Verleende vergunningen reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Wijk Binnenhof

kappen van een boom 

Locatie                        :           Speeltuin Van Effendreef

Datum besluit             :           9 augustus 2011

De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling Gemeentewinkel.

 De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 11 augustus 2011 tot en met 22 september 2011.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op van effendreef   Leiderdorp Nederland