BekendmakingVerleende vergunning verwijderen van asbesthoudende materialen Touwbaan 26

Verleende vergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

Wijk De Baanderij

het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een bedrijfsgebouw

Locatie                        :           Touwbaan 26

Datum besluit             :           20 september 2011

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Touwbaan 26  Leiderdorp Nederland