BekendmakingVerleende vergunningen bouwen van balkonoverkappingen Poldertocht 22 en 24

Verleende vergunningen reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

Wijk Buitenhof

bouwen van balkonoverkappingen

Locatie                        :           Poldertocht 22 en 24

Datum besluit             :           13 september 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Poldertocht 22en24  Leiderdorp Nederland