BekendmakingVerleende vergunningen plaatsen container Oltmansdreef 19

Verleende vergunningen reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

 Wijk Binnenhof

plaatsen van een container

Locatie                        :           Oltmansdreef 19

Datum besluit             :           6 september 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Oltmansdreef 19  Leiderdorp Nederland