BekendmakingVerleende vergunningen plaatsen dakkapel voordakvlak Winterkade 6

Verleende vergunningen reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

Wijk Buitenhof

plaatsen dakkapel voordakvlak

Locatie                        :           Winterkade 6

Datum besluit             :           13 september 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Winterkade 6  Leiderdorp Nederland