BekendmakingVerleende vergunningen uitbreiden basisschool Van Alphenplein 6

Verleende vergunningen reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunning:

 Wijk Binnenhof

uitbreiden basisschool

Locatie                        :           Van Alphenplein 6

Datum besluit             :           13 september 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Alphenplein 6  Leiderdorp Nederland