BekendmakingVerlengen bestaande gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te verlengen bij het perceel Keizershof 23. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak. 

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant en staan hier zes weken ter inzage. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan ‘Op organisatie’, vervolgens ‘gemeente’ en dan ‘Leiderdorp’. 

De stukken liggen eveneens van 30 oktober 2013 tot en met 11 december 2013 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden). 

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 11 december 2013 de tijd.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Keizershof  23  Leiderdorp Nederland