BekendmakingVerlengen standplaatsvergunning

Aangevraagde APV vergunning

Winkelhof

Verlengen van de standplaatsvergunning voor de verkoop van bloemen en planten op vrijdag en zaterdag voor 2015

Locatie: Plein Statendaalder
Datum aanvraag: 11 augustus 2014

Seizoenstandplaats voor de verkoop van kerstbomen in de maand december 2014

Locatie: Plein Statendaalder
Datum aanvraag: 11 augustus 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op     Nederland