BekendmakingVerlengen standplaatsvergunning

Aangevraagde APV vergunning

Statendaalder

Verlengen standplaatsvergunning voor verkoop van loempia’s op zaterdags

Locatie: Plein Statendaalder
Datum ontvangst: 11 november 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie