BekendmakingVerlengen standplaatsvergunning

Aangevraagde APV vergunning

Het verlengen van de standplaatsvergunning voor 2015 voor de verkoop van brood

Locatie: Plein Statendaalder
Datum aanvraag: 30 december 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland