BekendmakingVerlengen standplaatsvergunning Baanderij

Aangevraagde APV vergunning

Baanderij

Het verlengen van de standplaatsvergunning voor de verkoop van vis op zaterdag

Locatie: Baanderij
Datum aanvraag: 12 december 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie