BekendmakingVerlengen standplaatsvergunning Statendaalder

Verleende APV vergunning

Winkelhof

Verlengen van de standplaatsvergunning voor 2015 voor de verkoop van brood

Locatie: Plein Statendaalder
Datum besluit: 22 januari 2015
Bezwaar t/m: 6 maart 2015

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 29 januari tot en met 12 maart 2015, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

Informatie