BekendmakingVerlenging behandelingstermijn aangevraagde omgevingsvergunning aanbrengen nieuw kozijn in compartimenteringswand

Ouderzorg
Aanbrengen van nieuw kozijn in compartimenteringswand (2016-0079-OG01)
Locatie: Van Diepeningenlaan 110
Uiterlijke beslisdatum: 24 juli 2016

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan 110  Leiderdorp Nederland