BekendmakingVerlenging behandelingstermijn aangevraagde omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan om vestiging grootschalig Iraans Meubelbedrijf

De Baanderij
Afwijken bestemmingsplan om de vestiging van een grootschalig Iraans Meubelbedrijf met ondergeschikte nevenassortiment en horeca (2016-0083-OG01)
Locatie: Zijlbaan 20
Uiterlijke beslisdatum: 18 juli 2016

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijlbaan 20  Leiderdorp Nederland