BekendmakingVerlenging behandelingstermijn aangevraagde omgevingsvergunning plaatsen kozijn

Buitenhof

Plaatsen van een nieuw kozijn in de badkamer (2015-0042-OG01)

Locatie: Dijkwacht 46

Verlengd t/m: 10 juni 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Dijkwacht 46  Leiderdorp Nederland