BekendmakingVerlenging behandelingstermijn aangevraagde omgevingsvergunning samenvoegen winkelunits tot één winkelunit

Ouderzorg

Samenvoegen van winkelunits tot één (1) winkelunit (2015-0014-OG01)

Locatie: Laan van Ouderzorg 10, 12 en 2-8

Verlengd t/m: 27 mei 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Laan van Ouderzorg 10  Leiderdorp Nederland en op Laan van Ouderzorg 12  Leiderdorp Nederland en op Laan van Ouderzorg 2-8  Leiderdorp Nederland