BekendmakingVerlenging behandelingstermijn aangevraagde omgevingsvergunning vellen van bomen

Bloemerd

Vellen van 116 bomen t.b.v. verwijderen gasleiding (2015-0028-OG01)

Locatie: park de Bloemerd

Verlengd t/m: 25 mei 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bloemerd   Leiderdorp Nederland